Mã hoá tin nhắn, trò chuyện ẩn trên Viber

  • Đánh giá đánh giá

TÓM TẮT NỘI DUNG

 [ẩn/hiện

Cuộc trò chuyện ẩn là các cuộc trò chuyện được lưu giữ trong một phần riêng biệt của Viber được truy cập bằng mã PIN bí mật. Chúng không được hiển thị trong danh sách trò chuyện thông thường của bạn. Không giống như Trò chuyện bí mật, nội dung trò chuyện của bạn sẽ không biến mất. 

Tải Viber

Cách cài đặt Ẩn trò chuyện

Ẩn cuộc trò chuyện từ màn hình thông tin trò chuyện:
1. Mở màn hình trò chuyện và chọn trò chuyện bạn muốn ẩn, click vào biểu tượng như hình dưới.

cách mở tin nhắn ẩn trên viber

3. Mở màn hình thông tin trò chuyện: 
iPhone: Chạm vào tên của số liên lạc và chọn Thông tin trò chuyện ; hoặc vuốt sang trái 
Android:  Nhấn vào nút tùy chọn khác và chọn Thông tin trò chuyện ; hoặc vuốt sang trái

ẩn trò chuyện viber


4. Chọn Ẩn trò chuyện này.

trò chuyện ẩn trên android


5. Khi được nhắc đặt mã PIN bí mật gồm 4 chữ số của bạn (người dùng iPhone có thể sử dụng Touch ID làm mã PIN của bạn).

cách mở nhóm ẩn trên viber


6. Cuộc trò chuyện hiện đã bị ẩn

Ẩn trò chuyện từ màn hình Trò chuyện Viber:

1. Mở màn hình trò chuyện 
2. Tìm trò chuyện bạn muốn ẩn 
3. iPhone:Vuốt trò chuyện sang trái và nhấn ẩn 
Android: Giữ lâu trên trò chuyện và nhấn ẩn 
4. Khi được nhắc đặt mã PIN bí mật gồm 4 chữ số của bạn (người dùng iPhone có thể sử dụng ID Touch của bạn làm mã PIN)
5. Cuộc trò chuyện hiện bị ẩn
 

Mở trò chuyện ẩn
1. Mở màn hình trò chuyện 
2. Trong loại hộp tìm kiếm trong mã PIN 4 chữ số của bạn 
3. Xem danh sách các cuộc trò chuyện ẩn của bạn và chọn một danh sách để mở  

Hiện một cuộc trò chuyện
1. Mở trò chuyện 
2. Mở màn hình thông tin trò chuyện: 
iPhone: Chạm vào tên của số liên lạc và chọn Thông tin trò chuyện hoặc vuốt sang trái 
Android: Chạm vào nút tùy chọn khác và chọn Thông tin trò chuyện hoặc vuốt sang trái 
3. Chọn Bỏ ẩn trò chuyện này
4. Nhập mã PIN 4 chữ số bí mật của bạn hoặc quét ID cảm ứng của bạn (iPhone) 
5. Cuộc trò chuyện sẽ xuất hiện lại trong danh sách trò chuyện của bạn
 

Thông báo trò chuyện ẩn
Khi bạn nhận được một cuộc trò chuyện ẩn mới, bạn sẽ nhận được một thông báo trống với  Bạn có một tin nhắn mới .
 
Để đọc tin nhắn: 
1. Mở màn hình trò chuyện 
2. Nhập mã PIN 4 chữ số của bạn vào hộp tìm kiếm 
3. Chạm vào trò chuyện bằng một huy hiệu thông báo mới
 
Thay đổi mã PIN của bạn
1. Chuyển đến màn hình Khác
2. Chạm vào Cài đặt
3. Mở Bảo mật
4. Chạm vào Trò chuyện Ẩn
5. Chọn Thay đổi mã PIN
6. Nhập mã PIN 4 chữ số của bạn 
7. Thay đổi mã PIN khi được nhắc
 

Đặt lại mã PIN của bạn
Xin lưu ý: Nếu bạn đặt lại mã PIN, các cuộc trò chuyện ẩn hiện tại của bạn sẽ bị xóa. Không có cách nào để khôi phục các cuộc trò chuyện này sau khi xóa. 
 
1. Chuyển đến màn hình Khác
2. Chạm vào Cài đặt
3. Mở Bảo mật
4. Chạm vào Trò chuyện Ẩn
 
5. Chọn Đặt lại mã PIN
6. Xác nhận và mã PIN của bạn sẽ được đặt lại

Với những thủ thuật trên bạn đã nâng cao hơn sự bảo mật của những tin nhắn trên ứng dụng Viber của bạn. Xem thêm bài viết Cách tạo group chat, thoát nhóm trên Viber tại đây.